Οι υπηρεσίες μας
Μετάφραση SAP
Άλλοι τομείς δραστηριοποίησης
Η δέσμευσή μας
Δωρεάν δοκιμαστικό

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ SAP

« Για να μεταφράσει κανείς το σύστημα SAPTM, είναι σημαντικό να κατανοήσει τις διαδικασίες και τις διεργασίες του, όπως και να αποδόσει επακριβώς στη γλώσσα-στόχο την ορολογία και την εξειδικευμένη φρασεολογία. »

Hayley, Άγγλος μεταφραστής στη Software Translations.


Η Software Translations έχει επιλέξει τους πλέον καταξιωμένους ειδικούς απ' όλο τον κόσμο που εξειδικεύονται σε κάθε μία από τις εφαρμογές SAPTM. Οι περισσότεροι από τους ειδικούς αυτούς έχουν εργαστεί ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ για τη SAPTM και έχουν συνεπώς σημαντική πείρα και ικανότητα στο ενεργητικό τους.

Η εμπειρογνωμοσύνη τους καλύπτει όλες τις εφαρμογές του συστήματος SAPTM.

Επιπλέον, όλοι οι ειδικοί μας εξειδικεύονται σε έναν ή περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς (οικονομικά, παραγωγή, πωλήσεις, διαχείριση υλικών, λιανική πώληση, λύσεις ηλεκτρονικού επιχειρείν, CRM κλπ.)

Φροντίζουμε για ολόκληρη τη μετάφρασή σας από την αρχή μέχρι το τέλος.

Για να εξασφαλίσουμε ότι τα έργα των πελατών μας συμβαδίζουν με την ορολογία του συστήματος SAPTM, χρησιμοποιούμε τη βάση δεδομένων ορολογίας που δημιούργησε η SAP AGTM, ενώ λαμβάνουμε επίσης υπόψη τυχόν γλωσσάρια των πελατών μας που αφορούν στην εταιρεία τους.