Οι υπηρεσίες μας
Μετάφραση SAP
Άλλοι τομείς δραστηριοποίησης
Η δέσμευσή μας
Δωρεάν δοκιμαστικό

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Δεσμευόμαστε για τρία κρίσιμα σημεία:

Ποιότητα, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

DΟ αριθμός των μεταφραστών που επιλέγουμε υπαγορεύεται από τις ιδιαίτερες ανάγκες του έργου σας. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε συνέπεια στην ορολογία και στο ύφος, οι μεταφραστές παραμένουυν οι ίδιοι από την αρχή μέχρι το τέλος.

Για έργα εφαρμογής SAPTM, ο σεβασμός του χρονοδιαγράμματος είναι κρίσιμος για την επιτυχία του έργου. Έχοντας επίγνωση της σημασίας που δικαίως δίνουν οι πελάτες μας στην τήρηση των προθεσμιών, εγγυώμαστε παράδοση των μεταφράσεων εντός των προκαθορισμένων χρονικών πλαισίων.

Όλοι οι μεταφραστές μας έχουν πείρα είτε στην τεχνολογία είτε στη λειτουργικότητα του συστήματος SAPTM.
Έχουν συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό έργων τεκμηρίωσης που περιλαμβάνουν προϊόντα SAP AGTM, για διεθνείς εταιρείες.
Όλοι οι ειδικοί μας - πολύγλωσσοι μεταφραστές, σύμβουλοι πληροφορικής, μηχανικοί, κλπ. - ειδικεύονται σε έναν ή περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς (οικονομικά, παραγωγή, πωλήσεις, διαχείριση υλικών, λιανική πώληση, κλπ.). Μεταφράζουν αποκλειστικά από την ξένη γλώσσα προς τη μητρική τους γλώσσα. Επιπλέον, οι μεταφράσεις μας υπόκεινται σε συστηματική και σχολαστική αναθεώρηση.

Η ασφάλεια είναι ένα επιπλέον σημείο στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή. Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν υπογράψει συμφωνίες εχεμύθειας και συμφωνίες μη κοινοποίησης.
Η εμπιστευτική φύση των εγγράφων σας εξασφαλίζεται περαιτέρω από ένα απαιτητικό σύστημα προστασίας: οι μεταφράσεις προστατεύονται από δύο κωδικούς, ενώ γίνονται καθημερινοί έλεγχοι των αρχείων που φορτώνονται από το Διαδίκτυο και της πρόσβασης στην ιστοσελίδα, καθώς και δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων όλων των υπολογιστών.