Οι υπηρεσίες μας
Μετάφραση SAP
Άλλοι τομείς δραστηριοποίησης
Η δέσμευσή μας
Δωρεάν δοκιμαστικό

ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η δραστηριότητα της Software Translations δεν περιορίζεται στη μετάφραση και την παραμετροποίηση συστημάτων SAPTM, OracleTM, PeopleSoftTM, BaanTM και JD EdwardsTM.

Προσφέρουμε επίσης και υπηρεσίες τεχνικής μετάφρασης στους περισσότερους τομείς υψηλής τεχνολογίας:

  • Πληροφορική

  • Τηλεφωνία

  • Τηλεπικοινωνίες

  • Ηλεκτρονική

  • Επιχειρηματικές λύσεις

  • Λύσεις ηλεκτρονικής μάθησης εξ αποστάσεως

  • Παγκόσμιες διαδικτυακές τοποθεσίες

Οι συνεχείς προσπάθειές μας στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών συνεχίζουν να χαίρουν μεγάλης εκτίμησης από όλους τους πελάτες μας.

Γιατί να μην το διαπιστώσετε και μόνοι σας; Πείτε μας για το έργο σας.