ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ


Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να σας ικανοποιήσουμε απολύτως, παρακαλούμε πείτε μας ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου σας.

Απλώς συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να γνωριστούμε!

Θα σας στείλουμε μια ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ εντός 48 ωρών

Ή, αν προτιμάτε, μπορείτε να μας στείλετε E-mail στη διεύθυνση: info@software-translations.com

 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ:

(Σημ.: * σημαίνει υποχρεωτικό πεδίο)

Τίτλος:   Κυρία :    Δεσποινίς:     Κύριος:   

Επώνυμο:

*

Όνομα:

Ιδιότητα:

Εταιρεία:

*

Χώρα:

*

Τηλέφωνο:

Φαξ:

Email:

*

 

Επιχειρηματικός κλάδος

 

Τύπος εγγράφου: (παρακαλώ σημειώστε με Χ τα αντίστοιχα κουτάκια)

Τεκμηρίωση των επικεφαλής έργου ή Κύρια τεκμηρίωση:
Τεχνική τεκμηρίωση για το τμήμα υπολογιστών:
Γενικοί οδηγοί χρήσης:
Εκπαιδευτικά σεμινάρια χρηστών:

 

Γλώσσες:

Μετάφραση από: *

Μετάφραση προς:

*  και     

  

Επιπλέον πληροφορίες: 

Αριθμός σελίδων κατά προσέγγιση: 

 χ < 1000 :             1000 < χ < 10.000 :               χ >10.000 :

Ημερομηνία έναρξης έργου:        Άγνωστη ημερομηνία:

Ημερομηνία λήξης έργου:        Άγνωστη ημερομηνία:

Σύστημα ERP που χρησιμοποιείτε:

  

Για τεκμηρίωση σχετικά με τη SAP ®, παρακαλούμε επιλέξτε τα σχετικά υποσυστήματα: (παρακαλούμε επιλέξτε τα αντίστοιχα κουτάκια)

CA :     FI :     TR :     CO :     IM :     EC :     IS-RE :   

LO : SD :     MM :     QM :     PM :     PP :     PS :   

PA :     PT :     PE :     BC :

Για άλλα υποσυστήματα, παρακαλούμε δώστε περισσότερες πληροφορίες:

Σχετίζεται η μετάφραση με το mySAP.com ®;

Αν Ναι, παρακαλούμε προσδιορίστε: Workplace       Marketplace      προμήθεια B-to-B

Αν θέλετε να μεταφράσετε τεκμηρίωση R/2 ®, παρακαλούμε προσδιορίστε ποια υποσυστήματα:

Παρακαλούμε πείτε μας τις παρατηρήσεις σας. Τα σχόλια και οι ερωτήσεις σας είναι ευπρόσδεκτες: μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι και 15 γραμμές εδώ:
 
Για πιο μακροσκελή σχόλια ή ερωτήσεις, παρακαλούμε στείλτε μας e-mail στη διεύθυνση info@software-translations.com 

Όροι:

Οι πληροφορίες αυτές έχουν μοναδικό σκοπό να εξοικειωθούμε με το έργο σας ώστε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας. Τα δικαιώματά σας για πρόσβαση και διόρθωση διαφυλάσσονται σύμφωνα με το νόμο. Όλα τα στοιχεία θα παραμείνουν εμπιστευτικά Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας γραπτώς για τυχόν προβληματισμούς στη διεύθυνση:

SOFTWARE-TRANSLATIONS

2 Allée Jean Bart

44000 NANTES

ΓΑΛΛΙΑ

"Τα SAP R/2, SAP R/3, AA, BC, CA, FI, TR, CO, IM, IS-RE, LO, SD, MM, QM, PA, PE, PM, PP, PT είναι σήματα κατατεθέντα της SAP AG".